Simple Sale Slider

Featured Products Slider

Best Selling Products

Dụng cụ khám TMH

Ống hút tai 2.5mm

130.000 

Dụng cụ khám TMH

Que tăm bông tai (loại nhỏ)

25.000 

Miếng cầm máu tự tiêu kiểu bọt biển (Spongostan)

Miếng cầm máu tự tiêu kiểu bọt biển 10mmx10mmx10mm (Mã E911010)

15.000 

Dụng cụ khám TMH

Đè lưỡi cong

35.000 
2.150.000 

Dụng cụ khám TMH

Ống hút tai 1.5mm

130.000 
2.890.000 

Lookbook style

Lookbook style 2

Grid Style

Masonery Style

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Xe đẩy chữ H

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Hộp khử khuẩn ống soi loại 3 ống (treo xe)

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Hộp khử khuẩn ống soi loại 6 ống (treo xe)

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Hộp khử khuẩn ống soi loại 4 ống

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Hộp khử khuẩn ống soi loại 6 ống

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Dây sáng L168: 1800mmx6.0m

Mix and match styles

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Xe đẩy chữ H

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Hộp khử khuẩn ống soi loại 3 ống (treo xe)

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Hộp khử khuẩn ống soi loại 6 ống (treo xe)

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Hộp khử khuẩn ống soi loại 4 ống

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Hộp khử khuẩn ống soi loại 6 ống

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Dây sáng L168: 1800mmx6.0m