Showing 1–12 of 191 results

Bàn ghế TMH & ghế Bác sĩ

Dụng cụ phẫu thuật amydan

Angst cắt amydan hình súng

3.430.000 

Bàn ghế TMH & ghế Bác sĩ

Bàn khám 1000B Full

2.150.000 

Dụng cụ phẫu thuật amydan

Bộ mở miệng cắt amydan (Davidboyle 4×1)

4.450.000 

Dụng cụ phẫu thuật amydan

Bộ mở miệng cắt amydan (Davidboyle 5×1)

6.900.000 

Dụng cụ phẫu thuật amydan

Bộ mở miệng cắt amydan (Davidboyle 5×1)

3.990.000 

Dụng cụ phẫu thuật amydan

Bóc tách 2 đầu amydan

1.170.000 

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Bóc tách 2 đầu mũi xoang

740.000