Showing 1–12 of 19 results

2.150.000 

Dụng cụ khám TMH

Dao chích nhĩ tai (Loại cong)

190.000 

Dụng cụ khám TMH

Dao chích nhĩ tai thẳng

190.000 

Dụng cụ khám TMH

Đè lưỡi cong

35.000 

Dụng cụ khám TMH

Đè lưỡi thẳng đầu tròn

16.000 

Dụng cụ khám TMH

Đè lưỡi thẳng đầu vuông

35.000 

Dụng cụ khám TMH

Kim chọc xoang loại nhỏ

190.000 

Dụng cụ khám TMH

Ống hút mũi 3x105mm

130.000 

Dụng cụ khám TMH

Ống hút mũi 4x145mm (bản to)

190.000 

Dụng cụ khám TMH

Ống hút tai 1.3mm

130.000 

Dụng cụ khám TMH

Ống hút tai 1.5mm

130.000 

Dụng cụ khám TMH

Ống hút tai 2.0mm

130.000