Showing 157–168 of 191 results

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Panh sinh thiết 100 độ mở trái mũi xoang

2.710.000 

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Panh struyken mũi xoang

2.980.000 

Dụng cụ vi phẫu thanh quản

Panh tam giác 45 độ thanh quản

2.450.000 

Dụng cụ vi phẫu thanh quản

Panh tam giác thẳng thanh quản

2.450.000 

Dụng cụ khám TMH

Que đặt ống thông khí 1.14

290.000 
290.000 
150.000 

Dụng cụ khám TMH

Que tăm bông tai (loại nhỏ)

25.000 

Dụng cụ phẫu thuật amydan

Sude cắt amydan, 3đầu

8.480.000 
41.000 
Out of stock

Dụng cụ vi phẫu thanh quản

Tay cầm thanh quản

600.000