Showing 25–36 of 191 results

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Curret có lỗ mũi xoang

740.000 

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Curret không lỗ mũi xoang

740.000 

Dụng cụ phẫu thuật amydan

Dao cắt amydan to

900.000 

Dụng cụ khám TMH

Dao chích nhĩ tai (Loại cong)

190.000 

Dụng cụ khám TMH

Dao chích nhĩ tai thẳng

190.000 

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Dao lá lúa nhọn mũi xoang

740.000 

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Dao lá lúa tù mũi xoang

740.000 

Dụng cụ vi phẫu thanh quản

Dao thanh quản

600.000 

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Dây sáng L168: 1800mmx6.0m

Dụng cụ khám TMH

Đè lưỡi cong

35.000 

Dụng cụ khám TMH

Đè lưỡi thẳng đầu tròn

16.000 

Dụng cụ khám TMH

Đè lưỡi thẳng đầu vuông

35.000