Ống hút mũi dùng nhiều lần 3x120mm (Mã EI1330120R)

201.000