Showing all 8 results

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

CCD camera BOSS-168, Conector 2K

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

CCD camera BOSS-191, Conector 2K

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Dây sáng L168: 1800mmx6.0m

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Hộp khử khuẩn ống soi loại 3 ống (treo xe)

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Hộp khử khuẩn ống soi loại 4 ống

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Hộp khử khuẩn ống soi loại 6 ống

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Hộp khử khuẩn ống soi loại 6 ống (treo xe)

Phụ kiện máy nội soi tai mũi họng

Xe đẩy chữ H