Showing all 9 results

Dụng cụ vi phẫu thực quản

Ống hút thực quản 2.5mmx450mm

740.000 

Dụng cụ vi phẫu thực quản

Ống hút thực quản 3mmx450mm

740.000 

Dụng cụ vi phẫu thực quản

Ống nội soi thực quản 10x16x350mm

6.060.000 

Dụng cụ vi phẫu thực quản

Ống soi thự quản 11x15x300mm

6.060.000 

Dụng cụ vi phẫu thực quản

Ống soi thực quản 9x13x250mm

6.060.000 

Dụng cụ vi phẫu thực quản

Panh miệng sấu răng nhỏ thực quản 4x450mm

2.450.000 

Dụng cụ vi phẫu thực quản

Panh miệng sấu răng to thực quản 4x350mm

2.450.000 

Dụng cụ vi phẫu thực quản

Panh miệng sấu răng to thực quản 4x450mm

2.450.000 

Dụng cụ vi phẫu thực quản

Tay cầm thực quản

2.200.000