Showing 1–12 of 21 results

5.980.000 
5.980.000 

Dụng cụ vi phẫu thanh quản

Càng soi thanh quản người lớn cỡ nhỏ

5.980.000 

Dụng cụ vi phẫu thanh quản

Càng soi thanh quản người lớn cỡ to

5.980.000 

Dụng cụ vi phẫu thanh quản

càng soi thanh quản trẻ em cỡ lớn

7.180.000 

Dụng cụ vi phẫu thanh quản

Càng soi thanh quản tre em cỡ nhỏ

7.180.000 

Dụng cụ vi phẫu thanh quản

Dao thanh quản

600.000 

Dụng cụ vi phẫu thanh quản

Giá treo thanh quản

5.980.000 

Dụng cụ vi phẫu thanh quản

Kéo cắt thẳng thanh quản

2.450.000 

Dụng cụ vi phẫu thanh quản

Móc thanh quản

600.000 

Dụng cụ vi phẫu thanh quản

Ống hút to thanh quản

600.000 

Dụng cụ vi phẫu thanh quản

optic khuỷu 12 độ thanh quản

29.890.000