Showing 1–12 of 24 results

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Bóc tách 2 đầu mũi xoang

740.000 

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Bóc tách kèm ống hút mũi xoang

1.066.000 

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Curret có lỗ mũi xoang

740.000 

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Curret không lỗ mũi xoang

740.000 

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Dao lá lúa nhọn mũi xoang

740.000 

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Dao lá lúa tù mũi xoang

740.000 

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Kéo cắt phải mũi xoang

2.710.000 

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Kéo cắt thẳng mũi xoang

2.710.000 

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Kéo cắt trái mũi xoang

2.710.000 

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Kìm đột xương mũi xoang

3.160.000 

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Panh 0 độ kèm ống hút mũi xoang

3.160.000 

Dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Panh cắt 45 độ kèm ống hút mũi xoang

3.160.000